Regeling tegemoetkoming COVID-19 CORONAVIRUS.

Ook wandeltochten-canarische-eilanden heeft met de wettelijke beslissingen van het COVID-19 Coronavirus te maken. De reisbranche wordt hard getroffen.

Het is een onzekere tijd voor iedereen vanwege het Coronavirus. In de reiswereld hebben we wereldwijd te maken met reisbeperkingen en hoelang de situatie zo onzeker blijft weet natuurlijk niemand. Wat we wel weten is dat er op dit moment reizen niet door kunnen gaan tot eind april. Deze zullen moeten worden geannuleerd of moeten worden om geboekt. 
Waarschijnlijk gaat dit langer duren. Voor reizigers die een reis bij een reisorganisatie met de garantieregeling van SGR, Garantiefonds GGTO of STO Garant hebben geboekt is de Corona-voucher in het leven geroepen.

OP DIT MOMENT IS ER NOG GEEN NEGATIEF REISADVIES VOOR DE REIS NAAR LANZAROTE.
WANDELTOCHTEN-CANARISCHE-EILANDEN HEEFT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN:

 1. De reiziger kan ten alle tijden annuleren. Wandeltochten brengt de annuleringskosten in rekening. Deze staan vermeld in de reisvoorwaarden. Art.9.2
  (a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
  b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; c. vanaf 21 dagen tot en met 8 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; d. vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom).
   
 2. Verschuiven datum reis naar 22 september 2020. De aanbetaling blijft staan en het restantbedrag dient 6 weken voor aanvang van de reis betaald te zijn via STO-garant. 
 3. Het Coronavoucher. Je kunt met dit voucher de geannuleerde reis op een later tijdstip opnieuw boeken en alsnog op vakantie te gaan. Je bent  met dit voucher er zeker van dat de reissom veiliggesteld is, mocht de reisorganisatie in financiële problemen komen. De betaalde aanbetaling blijft staan. Het Coronavoucher blijft een jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Met deze voucher kan je ook gebruik maken van de andere reizen. Mocht je er na een jaar geen gebruik van willen maken wordt achteraf de restantbedrag in rekening gebracht. 

Kenmerken van de Corona-voucher in het kort:

 • Voucher wordt uitgegeven door de reisorganisatie
 • Waarde voucher = al betaalde reissom op moment van annuleren
 • Voucher is één jaar geldig
 • Geen administratiekosten rekenen voor voucher
 • Voucher valt onder de dekking van het garantiefonds (SGR, GGTO en STO Garant)

Voordelen voor de klant:

 • Klant heeft gedurende één jaar een keuzemoment om een andere reis te boeken.
 • Doordat de voucher onder de dekking valt van het garantiefonds, geen financieel risico voor de klant bij faillissement reisorganisatie

10 VEEL GESTELDE VRAGEN:

1. Waarom wordt de Corona-voucher uitgegeven?

Reisorganisaties worden op dit moment geconfronteerd met annuleringen op grote schaal, terwijl zij voor deze reizen vaak al substantiële betalingen hebben gedaan aan vliegtuigmaatschappijen, hotels e.d. Daarnaast worden er op dit moment weinig tot geen boekingen meer gemaakt. Zo raken reisorganisaties snel door hun middelen heen. Als dit nog veel langer in dit tempo door zou gaan, kunnen reisbedrijven niet meer aan hun verplichtingen voldoen en lopen het risico failliet te gaan.

Door nu een voucher (die de klant het recht geeft op een latere reis) uit te geven, is de kans groot dat de reisorganisatie blijft bestaan en kan de klant het bedrag van de voucher besteden aan een nieuw te boeken reis.

2. Wie geeft de Corona-Voucher met dekking van het garantiefonds uit?

De voucher wordt uitgegeven door de reisorganisatie.

3. Hoe lang is de Corona-voucher geldig?

Vaak wordt de periode van één jaar aangehouden omdat de garantie bij de garantiefondsen ook geldt voor een periode van één jaar. Dit moet ook zo op de voucher worden vermeld.

De reisorganisatie mag verder zelf bepalen tot wanneer de reiziger de voucher bij hem kan inwisselen. De reis die binnen één jaar is geboekt, valt natuurlijk gewoon weer onder de SGR/GGTO/STO Garant. Of de vertrekdatum van de geboekte reis pas later ligt, is dus niet van belang.

4. Wat geldt er als de nieuwe reis een andere prijs heeft?

De waarde van de voucher is gelijk aan de al betaalde reissom op het moment van annuleren. Bij een duurdere reis moet de klant bijbetalen. Bij een goedkopere reis houdt de klant een restant van de voucher over ter besteding. 

5. Valt de Corona-voucher onder de SGR/GGTO/STO Garant als de reisorganisatie failliet gaat?

Ja, hoewel in normale situaties er géén dekking is voor uitgegeven vouchers, hebben de garantiefondsen een uitzondering gemaakt in verband met de Corona-situatie om reisorganisaties in staat te stellen een voucher aan te bieden in plaats van cash geld terug te geven.

6. Wat vindt de ACM van de Corona-voucher?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft meegekeken naar de voorwaarden die aan de voucher zijn verbonden en aangegeven achter dit initiatief te staan.

Afgesproken is het volgende:

– Consumenten kunnen de vouchers ook inwisselen voor een reis die start op een later tijdstip dan binnen een jaar. Die nieuwe reis is dan gewoon gedekt door de SGR/GGTO/STO Garant
– Als de consument uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen uiterlijk aan het eind van de SGR/GGTO/STO-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher. De reisorganisatie mag hiervan in het voordeel van de consument afwijken. Hiermee blijft dus hun recht op geld terug in stand maar alleen op een later tijdstip.
– Ook is afgesproken dat de reisaanbieders geen administratiekosten rekenen voor de voucher dan wel geld terug.

En het ministerie van Economische Zaken?

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft opgeroepen de vouchers te accepteren. Ze zegt hierover: “Zo voorkomen we dat bedrijven en organisaties omvallen. We moeten dit met elkaar doen. En als het echt niet anders kan, kun je alsnog je geld terugkrijgen”.

7. Is de reiziger verplicht de Corona-voucher te accepteren?

Er is geen harde juridische basis om de klant te verplichten de voucher te accepteren. Echter bij praktisch alle instanties en consumentenorganisaties is er begrip voor de huidige bijzondere situatie. De ACM heeft aangegeven achter de Corona voucher te staan en ook de Minister van Economische Zaken heeft opgeroepen de voucher te accepteren. Je zou dus kunnen zeggen dat aan reizigers met de voucher in deze Corona situatie op een passende wijze invulling wordt gegeven aan de verplichting tot teruggave van de reissom

Daarbij biedt de Corona-voucher met dekking van SGR/GGTO/STO Garant de klant meer zekerheid dan een vordering op de reisorganisatie tot terugbetaling. Een vordering op een reisorganisatie tot terugbetaling valt namelijk niet onder de garantie van de garantiefondsen, een voucher dus wel.

8. Bij annulering door de reisorganisatie heeft de klant toch recht op terugbetaling?

In een normale situatie is het inderdaad het geval dat de reiziger wordt terugbetaald in cash. De huidige situatie voor de reisbranche is echter zo exceptioneel dat bijzondere maatregelen moeten worden getroffen.

Translate »